Mama

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 4149 lần.  

She used to be my only enemy and never let me be free
Catching me in places that I knew
I shouldn't be
Every other day
I crossed the line
I didn't mean to be so bad
I never thought you would become the friend I never had
Back then
I didn't know why
Why you were misunderstood
So now
I see through your eyes
All that you did was love
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend
You're my friend
I didn't want to hear it then but I'm not ashamed to say it now
Every little thing you said and did was right for me
I had a lot to think about about the way I used to be
Never had a sense of my responsibility
Back then
I didn't know why
Why you were misunderstood
So now
I see through your eyes
All that you did was love
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend
You're my friend
But now I'm sure
I know why
Why you were misunderstood
So now
I see through your eyes
All that you did was love
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend

Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend
Mama, I love you
Mama, I care
Mama, I love you
Mama, my friend

Nghe nhạc.
DL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video