My Heart Beats Like A Drum (Dam Dam Dam)

Tác giả: Chưa Biết
I CLOSE MY EYES
CLOSE THE DOOR
I WON'T WORRY ANYMORE
I'VE BEEN WAITING FOR YOU
EVERYDAY AND EVERYNIGHT
CUT THE LIGHT
LET IT FADE
I DON'T WANNA BE AFRAID
I'VE BEEN WAITING FOR YOU
TONIGHT IT IS RIGHT
STARS SHINE BRIGHT
I JUST REALLY WANNA BE WITH YOU
I CELEBRATE PRAY FOR THAT DAY
WHEN ALL MY WISHES WILL BE COMING TRUE
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
I THINK OF YOU
EVERYDAY
I'VE BEEN WAITING FOR A CALL
JUST THE SOUND OF YOUR VOICE
ANYTIME AND ANYWAY
DREAM OF YOU
SINCE THAT DAY
WHEN I SAW YOU
THE FIRST TIME
AT THE HARD ROCK CAFE
TONIGHT IT IS RIGHT
STARS SHINE BRIGHT
I JUST REALLY WANNA BE WITH YOU
I CELEBRATE PRAY FOR THAT DAY
WHEN ALL MY WISHES WILL BE COMING TRUE
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
I CLOSE MY EYES
CLOSE THE DOOR
I WON'T WORRY ANYMORE
I'VE BEEN WAITING FOR YOU
AND MY FEET STEP THE BEAT, BABY
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
MY HEART BEATS LIKE A DRUM LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
AND MY FEET STEP THE BEAT LIKE A DRUM
DAM DAM DAM DAM DAM DAM
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 989 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4