Lời Tạ Từ

Tác giả: Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Vũ Thanh Thủy

Ca sỹ thể hiện: Lê Kim Nhung

Trời đã khuya anh hãy về đi. Về đi anh, về đi anh. Một mình thầm lặng trong không gian im lắng. Nhớ một thời ta đã yêu nhau. Những nụ tình hồng ta đã trao nhau. Về đi anh, anh hãy về đi. Trăng đã lên cao lấp lánh ánh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thanh Thủy (thơ)