She's Like The Wind

Tác giả: Chưa Biết
SHE'S LIKE THE WIND
THROUGH MY TREE
SHE RIDES THE NIGHT
NEXT TO ME
SHE LEADS ME
THROUGH MOONLIGHT
ONLY TO BURN ME
WITH THE SUN
SHE'S TAKEN MY HEART
BUT SHE DOESN'T KNOW
WHAT SHE'S DONE
FEEL HER BREATH
IN MY FACE
HER BODY CLOSE TO ME
CAN'T LOOK IN HER EYES
SHE'S OUT OF MY LEAGUE
JUST A FOOL TO BELIEVE
I HAVE ANYTHING
SHE NEEDS
SHE'S LIKE THE WIND
I LOOK IN THE MIRROR
AND ALL I SEE
IS A YOUNG OLD MAN
WITH ONLY A DREAM
AM I JUST
FOOLIN' MYSELF
THAT SHE'LL
STOP THE PAIN
LIVIN' WITHOUT HER
I'D GO INSANE
FEEL HER BREATH
IN MY FACE
HER BODY CLOSE TO ME
CAN'T LOOK IN HER EYES
SHE'S OUT OF MY LEAGUE
JUST A FOOL TO BELIEVE
I HAVE ANYTHING
SHE NEEDS
SHE'S LIKE THE WIND
FEEL YOUR BREATH
IN MY FACE
YOUR BODY CLOSE TO ME
CAN'T LOOK IN YOUR EYES
YOU'RE OUT OF
MY LEAGUE
JUST A FOOL TO BELIEVE
SHE'S LIKE THE WIND
JUST A FOOL TO BELIEVE
JUST A FOOL TO BELIEVE
SHE'S LIKE THE WIND
JUST A FOOL TO BELIEVE
SHE'S LIKE THE WIND

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 658 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4