Kinh Pháp Hoa (Đêm Pháp Hoa)

Tác giả: Chúc Linh

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: hvl724
Người sửa: hvl724
Bài này đã được xem 5655 lần.  

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy vang động tinh hà,
địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
khắp trời Bồ Tát hiện,
tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy ta và Phật Đà,
lòng dạt dào hạnh phúc,
rực ánh sáng Như Lai.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
không dám khinh xuất người,
biết Người sẽ thành Phật,
tâm Phật trong tâm ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
thấy vang động tinh hà,
địa cầu vừa tỉnh thức lòng đất bỗng đơm hoa.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
Bảo tháp hiện chói lòa,
khắp trời Bồ Tát hiện,
tay Phật trong tay ta.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
lắng nghe lời Phật dạy,
tràn đầy nguồn Diệu Pháp,
tỏa chiếu trong tâm ta.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa,
trời đất cung kính lạy,
vũ trụ lặng cúi đầu,
nghe lời kinh Pháp Hoa.

Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp LIên Hoa kinh.
Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh.

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video