We Wish You A Merry Christmas (Trad)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: vulli
Bài này đã được xem 6119 lần.  

We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
Good tidings for Christmas and a Happy New Year.


Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Refrain
{ From: http://www.elyrics.net/read/t/traditional-lyrics/we-wish-you-a-merry-christmas-lyrics.html }


We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here. Refrain


We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video