Tía Em Má Em

Tác giả: Chưa Biết

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: vctttt
Người sửa: vctttt
Bài này đã được xem 9270 lần.  

Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân... cùng sống... trên đồng... bao la...
Những... đêm trời trăng lên tròn tròn... gió... đưa ngàn cây nghe xạc xào, chúng... em cùng hợp đoàn vui chơi chúng.. em cùng hợp đoàn vui ca trong ánh... trăng ngà lung linh...
Ngày mùa... về nơi nơi... đồng vàng... đầy thênh thang chúng em cùng vui múa hát trên... đồng... lúa...
Hòa bình... về nơi nơi... cuộc đời... mình đang lên... sáng như vầng trăng sáng trải trên đồng làng...
Có... em hừng đông đã nhọc nhằn, Có... em hừng đông đã lùa bò, có em vì nghèo phải chăn trâu, gió... mưa nào ngại ngày mai đâu cuộc sống... trăm phần cam go...
Có... em hằng mong đi học hành, ước... mong ngày sau sẽ thành tài sướng... vui một cuộc đời hơn xưa, tiến lên thành một người dân quân tươi sáng như đồng ban mai...
Ngày mùa... về nơi nơi... đồng vàng... đầy thênh thang chúng em cùng vui múa hát trên... đồng... lúa...
Hòa bình... về nơi nơi... cuộc đời... mình đang lên... sáng như vầng trăng sáng trải trên đồng làng...

..................(Dạo Nhạc)...................

Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân... cùng sống... trên đồng... bao la...
Những... đêm trời trăng lên tròn tròn... gió... đưa ngàn cây nghe xạc xào, chúng... em cùng hợp đoàn vui chơi chúng.. em cùng hợp đoàn vui ca trong ánh... trăng ngà lung linh...
Ngày mùa... về nơi nơi... đồng vàng... đầy thênh thang chúng em cùng vui múa hát trên... đồng... lúa...
Hòa bình... về nơi nơi... cuộc đời... mình đang lên... sáng như vầng trăng sáng trải trên đồng... làng...

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video