Hoa Tay

Tác giả: Đậu Kinh Luân

Thêm vào danh sách bài hát yêu thích
Người đăng: hvl724
Bài này đã được xem 5870 lần.  

Em muốn làm hoạ sĩ
vẽ chim câu đùa tung cánh bay
em muốn làm hoạ sĩ
vẽ con trâu già bên lũy tre

Mẹ nói làm hoạ sĩ
khó chi đâu nào đâu khó chi
nhưng muốn làm hoạ si
nhớ phãi cần cần có hoa tay
hoa tay hoa tay hoa tay
hoa tay là gì mẹ ơi
hoa tay hoa tay hoa tay
hoa tay là gì mẹ ơi
mẹ nói mẹ cười mẹ nói rằng
ai hay vẽ rồi sẽ vẽ hay
mẹ nói mẹ cười mẹ nói rắng
vẽ hay rồi thì sẽ có hoa tay
a ha a ha a ha ha
ai hay vẽ rồi sẽ vẽ hay
a ha a ha ha ha
vẽ hay rồi thì sẽ có hoa tay

Nghe nhạc.
Previous Next
DL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | LinkDL | Link


Chưa có ca sĩ bạn yêu thích? Yêu cầu
Bạn cần nhạc beat (karaoke)? Vào forum
Muốn đăng nhạc của bạn? Đóng góp mp3
Hát Karaoke.
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video