Ba Quan

Tác giả: Chưa Biết
Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có gái ngoan gái ngoan tầm chồng. Ô mấy dỗ tình rằng, Cô cả, cô hai ấy ơi, anh cả, anh hai ấy ơi.
Ba quan một chiếc chiếc thuyền rồng, có về là về với hội, có cái công cái công đi tìm , ôi mới nỗi tình rằng .anh cả anh hai có biết không. cô cả cô hai vẫn còn không
Ba quan một chiếc chiếc thuyền không, có về là về với hội, có bến sông có bên bồi, ôi mới nỗi tình mời .Cô cả, cô hai ở làng đôi , anh cả, anh hai ở làng tranh
Ba quan một chiếc chiếc thuyền mành, có về là về với hội, có, cái danh cái danh với đời, ôi mới nỗi tình mời, anh cả, anh hai ra hát chơi,cô cả cô hai ra hát chơi
Ba quan một chiếc chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có, bến sông có a con thuyền, ôi mới nỗi tình rằng .Cô cả, cô hai vẫn còn duyên, anh cả, anh hai vẫn còn duyên
ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi
trên trời, ô mấy dẫu tình rằng, có đám mây xanh, ôi mới dẫu tình ơi.
Có con ngựa bạch, chạy quanh gẩm trời, ô mấy dẫu tình rằng, ôi mới dẫu tình ơi.
Đôi ta, đôi ta muốn lấy nhau chơi, ôi mới dẫu tình ơi, nhưng cái duyên chưa định, thì trời chưa se, ôi mới dẫu tình ơi.
những đôi, ô mấy dẫu tình rằng, bến nước bờ tre, ô mấy dẫu tình ơi, nhưng cái duyên dã định trời xe tự thành
ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi
ba đồng, ba đồng, một sợi chỉ đào, một sợi chỉ đào, sao ai không vá vá vào áo tơi, ô mấy dẫu tình ơi
tủi lòng thiếp lắm chàng ơi, dẫu rằng lên ngược xuống xuôi lỡ làng
ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi
ô mấy dẫu tình rằng ô mấy dẫu tình ơi
Gặp chàng dưới ánh trăng thanh,xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng,trầu xanh cau trằng chay hồng,đẹp duyên phải phận tơ hồng trời xe
Ăn một miếng trầu, cầm lấy, Ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng, Trầu này trầu tính trầu tình, Trầu này trầu tính trầu tình, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta, miếng trầu, là miếng trầu vàng
Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần, anh còn son, em cũng còn son, anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được , ước gì ta được làm con một nhà, em về, anh về, thưa với mẹ cha
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Alex Huong
Bài này đã được xem 206 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4