Tuổi Của Trăng

Tác giả: Nhạc Trịnh Vĩnh Thành, thơ Dương Bình

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Quang Minh

Vì sao gọi là trăng non. Là khi trăng khuyết chưa tròn. Trăng tròn bao tuổi mẹ ơi. Mà trăng sáng rực một trời bao la. Bao giờ thì đến trăng già. Là khi trăng đã đi qua ngày rằm. Tuổi con là trăng non. Chị con là trăng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Bình (Thơ)