Hiếu Đạo

Tác giả: Lạc Phong

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; NguoiDepHoaSenKimCuong; Hoàng Duy; Huệ Thanh

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tinh Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lạc Phong