Con Đường Đi Tây Phương

Tác giả: Nhạc Châu Kỳ, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Con đường đi Tây Phương. Nhiều gian khổ nhọc nhằn. Vượt ngàn bao hiểm nguy. Tu đừng ham lo chơi. Chớ quên lời tiếng hay. Của người xưa đã ghi. Những lời khuyên ai kia. Ðừng nên bước chân vào. Con đường sanh tử ly. Nó làm.

Giác Ngộ

Tác giả: Nhạc Phạm Thế Mỹ, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

1-Nơi trần gian đầy sầu đau luôn vướng mắt. Cảnh chia ly có gì vui nào đâu. Suối lệ tuôn rơi làm nhân tâm khốn cùng. Già, sanh, đau, cùng chết trong trần gian. Có gì là bền lâu trong thế hệ. Có gì là nhàn ca trong vô.

Giải Ðạo Huyền

Tác giả: Nhạc (Chuyện Tình Lan Và Ðiệp), thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Tôi kể người nghe chuyện xưa mà thật. Có một người con hiếu. Ðức Mục Kiền Liên đi xuống tận âm cung. Nước mắt lệ sầu tuôn. Vì thấy mẫu thân đang vướng mắc trong cảnh u minh. Tâm tư không an nhàn. Thương thay cho bà ngày xưa.

Giải Thoát (Thích Giác Thanh )

Tác giả: Nhạc Nhạc Thành Phố Buồn, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Một sáng nào tiếng chuông ngân. Càng ru hồn về dưới Phật Ðài. Một sáng nào đường đi đã mỏi. Vì lâu nay dâm bước chân đời. Lòng chua cay tan nát tâm hồn. Có ai buồn cùng nhịp đau thương. Tiếng kinh cầu trong đêm trường văng.

Phát Tâm

Tác giả: Nhạc Trần Thiện Thanh, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ðường lên thế giới của A Di Ðà. Lắm chông gai người ơi. Ngày xưa lạc lối mãi theo thói đời. Lạc thú thế gian. Tiếc thương cho thân ta. Một cuộc đời ôi vướng mắc. Phút lâm chung ai ơi. Mau gắng niệm mãi Phật tâm. Tiếng ai như.

Về Dưới Ðài Sen

Tác giả: Nhạc Khúc Hát Ân Tình, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ðạo vàng là nguồn trong sáng. Thích Ca Từ Tôn tay dắt dìu. Ðàn chúng sanh về lìa nơi u tối. Ơi! Hình bóng Như Lai. Từ-Bi thành tâm muôn vàng con kính yêu. ***. Lòng từ là từ muôn kiếp. Ðã qua bờ mê bây giờ. Nguồn sống lên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Giác Thanh (Thơ)