Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 25 2714
Huong Dao 4 459
Tu Cong Phung 22 1259
Phan chien 9 2293
09 Nghe lai 45 1688
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 1989
06 Bai khong ten 20 6 1392
05 Bai khong ten 10 14 1823
04 Bolero 15 2135
03 Lam Phương 30 1526
02 Pham Duy 38 2223
01 Karaoke chon 58 5681