Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 24 2169
Huong Dao 4 371
Tu Cong Phung 22 1090
Phan chien 9 1937
09 Nghe lai 41 1438
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 1910
06 Bai khong ten 20 6 1303
05 Bai khong ten 10 14 1659
04 Bolero 14 2072
03 Lam Phương 29 1414
02 Pham Duy 39 1962
01 Karaoke chon 58 5032