Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 24 233
Huong Dao 4 300
Tu Cong Phung 22 975
Phan chien 9 1708
09 Nghe lai 37 1232
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 1843
06 Bai khong ten 20 6 1185
05 Bai khong ten 10 14 1506
04 Bolero 14 1993
03 Lam Phương 28 1333
02 Pham Duy 39 1761
01 Karaoke chon 52 4568