Sáng Trăng

Tác giả: Nhạc Nguyễn Ngọc Thiện, thơ Bích Chi

Đêm nay trăng sáng quá, trăng sáng hơn hôm qua, em nhìn lên hỏi cuội ơi làm chi đó, cuội cười ngồi đướ gốc cây đa, ngồi đướ gốc cây đa, đêm nay trăng sáng quá...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bích Chi (Thơ)