Quà Của Cô

Tác giả: Lê Như Hảo

Khi đi xa về cô mua quà cho em. Khi thì trang sách khi thì bai hoc hay. Quà của cô em là nụ hôn lên má. Em trông thấy cả những điều hay trong trí cộ. Quà của cô em không phải là xe hơi. Quà của cô em không phải là tàu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Như Hảo