Giải Thoát (Thích Giác Thanh )

Tác giả: Nhạc Nhạc Thành Phố Buồn, thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Một sáng nào tiếng chuông ngân. Càng ru hồn về dưới Phật Ðài. Một sáng nào đường đi đã mỏi. Vì lâu nay dâm bước chân đời. Lòng chua cay tan nát tâm hồn. Có ai buồn cùng nhịp đau thương. Tiếng kinh cầu trong đêm trường văng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Thành Phố Buồn