Bát Nhả Tâm Kinh

Tác giả: Thanh Kim Huệ

Ca sỹ thể hiện: Kim Tử Long; Phượng Hằng

Ôi đạo pháp thâm sâu, muôn ngàn ý nghĩa, Biết làm sao nói hết...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Kim Huệ