U Ơ Ngu Ngơ Khù Khờ

Tác giả: Ðặng Mục Tử

U ơ, ú ớ, u ơ ù ờ. Em không đi học thì em u ơ. U ơ, ú ớ, u ơ ù ờ. Em không đi học thì em ù ờ. Ngu ngơ ngú ngớ, ngu ngơ ngù ngờ. Em ham chơi nhiều thì em ngu ngơ. Ngu ngơ ngú ngớ, ngu ngơ ngù ngờ. Em ham chơi nhiều thì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ðặng Mục Tử