Gia Đình Sống Và Loan Báo Tin Mừng

Tác giả: Lm. Nguyễn Phước Hưng

Gia Đình sống và Loan Báo Tin Mừng. Bằng lời cầu nguyện bằng những lời kinh chung. Gia đình là cộng đoàn yêu thương. Hiệp nhất, thủy chung loại bỏ đi những bạo hành. Vì tình yêu Gia Đình. Xuất phát từ Thiên Chúa tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Nguyễn Phước Hưng