Mênh Mang Sóng Lúa

Tác giả: Thơ Anh Thi Đi & Nhạc Doãn Nguyên

Ca sỹ thể hiện: Trọng Tấn

Hoa Cải. Về Vĩnh Phúc, tôi nhớ những mùa hoa cải. Đất đau lòng, nước chảy long đong. Nhưng hoa vẫn nở, như người vĩ đại. Từng bước âm thầm, gánh non sông. Tôi tiếc nhớ, người nặng tình với đất. Núi vẫn cao, dù mặt trời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Anh Thi Đi