Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1568
mai tien dung 2 2288
Trinh lam 11 5052
Bang kieu 2 2602
Buc tương 1 2128
Hoai linh 1 2493
Quang le 5 5168
dan nguyen 29 340211