Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1482
mai tien dung 2 2224
Trinh lam 11 4941
Bang kieu 2 2471
Buc tương 1 2032
Hoai linh 1 2447
Quang le 5 4678
dan nguyen 29 325558