Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1643
mai tien dung 2 2351
Trinh lam 11 5217
Bang kieu 2 2682
Buc tương 1 2218
Hoai linh 1 2550
Quang le 5 5590
dan nguyen 29 350787