Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1631
mai tien dung 2 2338
Trinh lam 11 5169
Bang kieu 2 2670
Buc tương 1 2191
Hoai linh 1 2543
Quang le 5 5538
dan nguyen 29 349691