Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1514
mai tien dung 2 2250
Trinh lam 11 4981
Bang kieu 2 2501
Buc tương 1 2068
Hoai linh 1 2459
Quang le 5 4859
dan nguyen 29 330226