Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1620
mai tien dung 2 2331
Trinh lam 11 5116
Bang kieu 2 2663
Buc tương 1 2184
Hoai linh 1 2537
Quang le 5 5500
dan nguyen 29 348405