Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1599
mai tien dung 2 2316
Trinh lam 11 5087
Bang kieu 2 2640
Buc tương 1 2165
Hoai linh 1 2515
Quang le 5 5360
dan nguyen 29 344999