Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1541
mai tien dung 2 2275
Trinh lam 11 5030
Bang kieu 2 2569
Buc tương 1 2107
Hoai linh 1 2479
Quang le 5 5066
dan nguyen 29 335820