Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1611
mai tien dung 2 2322
Trinh lam 11 5098
Bang kieu 2 2651
Buc tương 1 2172
Hoai linh 1 2525
Quang le 5 5449
dan nguyen 29 346966