Những album tạo bởi trainguyen (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
trai nguyen 4 1504
mai tien dung 2 2242
Trinh lam 11 4971
Bang kieu 2 2490
Buc tương 1 2053
Hoai linh 1 2454
Quang le 5 4797
dan nguyen 29 328528