Ba Mươi Năm

Tác giả: Nhạc: Bạch Ngọc Long & Lời: Nguyễn Xuân Mai

Ca sỹ thể hiện: Thiên Bảo

Ba mươi năm tôi ngoảnh lại nhìn. Như cơn mơ buồn giấc mộng say. Hôm qua kia ngồi nhớ chuyện mình. Thương em yêu màu tóc bạc phai. Ba mươi năm chợt thấy một đời. Thân bơ vơ nửa kiếp cuồng điên. Tôi xa em không hẹn một.

Tàn Thu

Tác giả: Nhạc: Bạch Ngọc Long & Lời: Nguyễn Xuân Mai

Ca sỹ thể hiện: Trần Anh Nhật

TÀN THU. Rừng thu chìm sâu trong cơn mưa. Vàng rơi buồn thương nghe xa xưa. Dòng sông trôi mất bóng ai rồi. Thuyền đi về đâu qua lau thưa. Ngoài kia còn mưa không thu ơi! Lòng ai chìm sâu trong chơi vơi. Chừng như nghe.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Nguyễn Xuân Mai