Biển Lệ

Tác giả: BNHL

Màn đem xuống dần. Còn ta biển lệ. Giật mình ôi ta biết đâu về. Người đi quá vội. Tình ta vẫn đợi. Lòng buồn theo tiếng gió miên man. Tình đau chết dần. Mòn trong tim sầu. Mội trời như oán thương đau. Trời đêm biển.

Tan Vỡ 2

Tác giả: BNHL

Em hỡi từ đây vĩnh biệt rồi. Tôi về ngõ vắng bước lang thang. Vòng tay tôi đã lạc mất em. Để khi em bước vội ngóng theo. Chiều cô đơn về giăng lối. Em hỡi rồi đây nhiều đêm buồn. Bao lần sầu khổ nhớ em ơi. Vòng tay khao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ BNHL