Thầy Về Nơi Đây

Tác giả: ĐĐ. Thích Pháp Như

Thầy Về Nơi Đây đất thưa khô cằn, nhìn về khó khăn cách xa thành đô

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ ĐĐ. Thích Pháp Như