Anh Đã Quên Làm Sao Để Ngưng

Tác giả: Dương Nhất Linh

Có lẽ khi anh nói ra điều này. Thì lòng anh sẽ thật đau đớn, có lẽ khi anh nói ra điều này. Thì hai ta sẽ phải xa nhau, nhưng nếu anh cứ giấu trong lòng. Chỉ làm cho em càng thay đổi, khi biết em nói yêu anh. Mà.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Nhất Linh