Thấp Thỏm

Tác giả: Cung Lâm Na

[a---o, a---o e, a se di, a se do, a se da ge di ge do, a se di, a se da ge do. A---o, a---o e, a se di, a se do, a se da ge di ge do, a se di, a se da ge do. A-----------. A yi ya yi yo. A yi ya yi yo. A se di.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cung Lâm Na