Hương Thời Gian

Tác giả: NHẠC GIAO TIÊN - THƠ MINH HUỲNH

HƯƠNG THỜI GIAN. Nhạc Giao Tiên - Thơ Minh Huỳnh. Mây vô tình mơ hoang hồn phiêu bạt. Nắng hữu tình lỡ lạc bước tàn xuân. Bướm ong xa thơ thẩn cánh hoa gần. Làn gió hạ tần ngần đưa hương sắc... Ôi ! Tim vui rộn ràng.

Hương Thời Gian - Nhạc Giao Tiên

Tác giả: NHẠC GIAO TIÊN - THƠ MINH HUỲNH

Https://m.youtube.com/watch?v=T_W4oIll4qI. HƯƠNG THỜI GIAN. Mây vô tình mơ hoang hồn phiêu bạt. Nắng hữu tình lỡ lạc bước tàn xuân. Bướm ong xa thơ thẩn cánh hoa gần. Làn gió hạ tần ngần đưa hương sắc... Ôi ! Tim vui.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ NHẠC GIAO TIÊN - THƠ MINH HUỲNH