Hương Thời Gian

Tác giả: NHẠC GIAI TIÊN - THƠ MINH HUỲNH

HƯƠNG THỜI GIAN. Mây vô tình mơ hoang hồn phiêu bạt. Nắng hữu tình lỡ lạc bước tàn xuân. Bướm ong xa thơ thẩn cánh hoa gần. Làn gió hạ tần ngần đưa hương sắc... Ôi ! Tim vui rộn ràng trong ánh mắt. Mực tự tình như bắt.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ NHẠC GIAI TIÊN - THƠ MINH HUỲNH