Vết Thương Lòng

Tác giả: Tú Oanh

Người đã trao tôi một vết thương sau cuộc tình Người đã trao tôi nỗi xót xa, ôi phũ phàng! Sao trên đời này...

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tú Oanh