Kiếp Lưu Đày

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thơ Nguyên Thi

Ca sỹ thể hiện: Minh Dan -Thơ Nguyên Thi; Minh Dan ( Bis)

KIẾP LƯU ĐÀY. Bên đời nào ai có vội. Tháng ngày trả lại cho nhau/ toi. Xa rồi đời sao tăm tối. An bình ngoảnh mặt trôi mau. Em bảo, mùa xuân có lạ ? Khi tình chưa biết rong ca. Yêu nhau gọi mùa thay lá. Nhớ nhau ngày biếc.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Nguyên Thi