Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi ( Cậu Sỹ )

Tác giả: Tuấn Khanh Và Hoài Linh

Tôi đưa, người đi, bước chân, hoa mộng vào đời. Không gian, tuy bao la mà, đầy trời mây.............. Một chiều nhẹ mưa mây, thành u buồn giăng lối. Tâm tư, khi duyên không tròn,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh Và Hoài Linh