Tôi Mất Người Yêu 1

Tác giả: Hồng Vân & Trần Quý

Đang lúc nữa đêm, tôi đánh mất người yêu. Có ai tìm thấy, nhớ xin mang trả dùm. Người ấy của tôi, thường hay đón mộng ngoài trời. Chạy theo tiếng gọi một người, chẳng xót thương gì tôi…!!!!.. Tôi biết tại tôi , không khéo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Vân & Trần Quý