Đoạn Tái Bút 4

Tác giả: TÚ NHI & TRƯỜNG GIANG

Ta xa rồi em nhé, đường em , em cứ vui. Đừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, để quên chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xoá, hình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ TÚ NHI & TRƯỜNG GIANG