Tình Vào Quên Lãng

Tác giả: Đinh Công Minh & Lại Nhựt Trường

TÌNH VÀO QUÊN LÃNG. Lời: Lại Nhựt Trường. Nhạc: Đinh Công Minh. Thôi nhé từ đây cách biệt rồi. Đường hoa tan tác màu chia phôi. Người đi quên lối hẹn thề. Bỏ tôi trong những cơn mê. Đọa đày cơn đau trần thế... Xác.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lại Nhựt Trường