Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1235
Touch by Touch 1 395
Nhạc Sến 4 1308
Tiếng hát Thái Thanh 85 2934
Thơ Tình TTKH 4 689
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 3587
Tình Khúc Phú Quang 64 5414
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 4173
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1879
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1724