Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1270
Touch by Touch 1 404
Nhạc Sến 4 1324
Tiếng hát Thái Thanh 85 3049
Thơ Tình TTKH 4 702
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 3741
Tình Khúc Phú Quang 64 5714
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 4308
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1932
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1751