Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1171
Touch by Touch 1 377
Nhạc Sến 4 1284
Tiếng hát Thái Thanh 85 2783
Thơ Tình TTKH 4 666
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 3360
Tình Khúc Phú Quang 64 4996
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 3843
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1797
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1683