Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 995
Touch by Touch 1 334
Nhạc Sến 4 1179
Tiếng hát Thái Thanh 85 2345
Thơ Tình TTKH 4 599
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 2734
Tình Khúc Phú Quang 64 3823
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 2813
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1532
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1583