Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1096
Touch by Touch 1 357
Nhạc Sến 4 1249
Tiếng hát Thái Thanh 85 2555
Thơ Tình TTKH 4 637
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 3067
Tình Khúc Phú Quang 64 4448
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 3375
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1685
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1639