Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1046
Touch by Touch 1 346
Nhạc Sến 4 1210
Tiếng hát Thái Thanh 85 2450
Thơ Tình TTKH 4 620
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 2903
Tình Khúc Phú Quang 64 4151
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 3113
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1626
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1611