Những album tạo bởi anh sang (10 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nguyễn Ánh 9 20 1127
Touch by Touch 1 369
Nhạc Sến 4 1270
Tiếng hát Thái Thanh 85 2657
Thơ Tình TTKH 4 653
Tình Khúc Từ Công Phụng 50 3223
Tình Khúc Phú Quang 64 4709
Tình Khúc Ngô Thụy Miên 58 3619
Tình Khúc Muôn Thuở 44 1745
Tiếng Hát Quỳnh Lan 20 1659