World Cup Của Chúng Ta

Tác giả: Hoàng Minh Dan

...WÙA...WÚA...WUA...WORLD CỤP....WORLD CỤP

...WÙA...WÚA...WUA...WORLD CỤP.....WORLD CỤP

BÓNG ĐÁ ... ....NgÀY HỘI HÀNH TINH ...

Bóng Đá ...Niềm Tin Yêu và Sức Mạnh .../ Hy Vọng ....sức sống ...
Bóng đá ...niềm Tin yêu và sức - sống ..../ của Chúng Ta ....uỚC MƠ
.................Ta hy vọng ....Chào Ngày Mai ........
Trái Bóng lăn lăn Cháy bỏng...cuốn hút bao hằng triệu con tim ....Quyễn rũ
Trái bóng lăn tròn bay nhanh quanh sân cỏ ...

Màu cờ ..Sắc áo ....Chứa đựng niềm tự hào ...
Màu Cờ Sắc áo .là để..thể hiện mỗi Quốc Gia ....

Cùng Đồng đội vững tin ...vững tâm ...Ta tiến lên ...về phía trước ...
....Ta làm nên Chiến Thắng .....
Cùng đồng đội ...Tiến công ta cùng rực ..tỏa sáng ....Vinh Quang ...
.............Cùng rực rỡ ...hôm nay ..../ vụt sáng trận này ...

Word Cup No Đầy .../ Dâng trào ...trào dâng ...
Word Cup....Khát khao ...Cháy bỏng ...

Chiếc Cúp Vàng ....Của Tình Người ....
Chiếc Cúp vàng ...của Tình Đồng đội ...
Chiếc CÚP VÀNG ...CÙA MỖI QUÊ - HƯƠNG ....MỖI TRÁI TIM...

...WÙA...WÚA...WUA...WORLD CỤP....WORLD CỤP
...WÙA...WÚA...WUA..WORLD CỤP....WORLD CỤP

.....Niềm tin yêu và ....của ....ngày mai ...( Fine)

..............( Chào mừng WORLD CỤP RUSSIA 2018 ...Chúc mừng các đội Tuyển Chiến Thắng Chiến Thắng..
Chiến Thắng.. sẽ thuộc về tất cả Chúng ta ...trên toàn thế giới ....)
Ns Hoàng Minh Dan ...09/06/2018

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/38902/world_cup_cua_chung_ta.html.