Về Đây Nha Anh...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

VỀ ĐÂY ĐI ANH
BAO LA TÌNH NGƯỜI
VỀ ĐÂY NHA ANH
TA CHUNG NỤ CƯỜI...

NHỮNG NĂM THÁNG CHIA CÁCH ĐÔI TA
THEO THỜI GIAN...
TA CÁCH XA NHAU MUÔN TRÙNG KHƠI ...
VỀ ĐÂY ĐI EM
BAO LA TÌNH NGƯỜI
VỀ ĐÂY ĐI ANH TA CHUNG NỤ CƯỜI
TA CÁCH XA NHAU MUÔN TRÙNG KHƠI

Về đây đi anh ta sẻ chia nhau Cuộc đời
(2/ sẻ chia nhau NGỌT BÙI)
Về đậy đi em '(Anh)
Khi NÚI SÔNG đang gọi mời...
Những Năm Tháng chia cách đôi ta theo thời gian
Ta cách xa nhau muôn trùng khơi
Nhg ta vẫn yêu thương Một Người /Một Đời /(Một Nơi)
.....(Ta vẫn luôn Mong đợi Ngày VỀ)

ĐK: THIÊN ĐƯỜNG HAY KHÔNG LÀ Ở CHÍNH TA...
Quê Nhà yêu thương và xót xa...
Ta vẫn luôn trông mong đợi Chúng Ta bên nhau TRỌN ĐỜI.

VỀ ĐÂY ĐI Anh
BAO LA TÌNH NGƯỜI
VỀ ĐÂY ĐI Anh TA CHUNG NỤ CƯỜI
TA CÁCH XA NHAU MUÔN TRÙNG KHƠI

Về đây đi em(Anh) ta sẻ chia nhau Cuộc đời
(2/ sẻ chia nhau NGỌT BÙI)
Về đậy đi em '(Anh)
Khi NÚI SÔNG đang gọi mời...
Những Năm Tháng chia cách đôi ta theo thời gian
Ta cách xa nhau muôn trùng khơi
Nhg ta vẫn yêu thương Một Người /Một Đời /(Một Nơi)
________________________________________________________
Ns.Hoàng Minh Dan 08/2015
Một cảm xúc dành cho Chính mình và cho những người Con quê Hương
https://www.youtube.com/watch?v=uk0T_j6-Jm8

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/40134/ve_day_nha_anh.html.