Tháng Ba Mùa Hoa Pơlang

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thi Sĩ NQT

Tháng ba hoa pơlang
Tô màu đếm thời gian
Sóng cuộn lên ngập tràn
Cồn cào bao nỗi nhớ

Hoa mộc miên bung nở
Chẳng thể chờ được đâu
Tình như thuở ban đầu
Sao nhớ nhau đến vậy

Gió trườn mình len lỏi
Mây bay bay đổi màu
Gửi nhớ về cho nhau
Mùa nối mùa hoa gạo

Tháng ba về xôn xao
Sợi tơ nào trói buộc
Kỷ niệm đầu mùa trước
Để được gần nhau hơn !

Ns Hoàng Minh Dan / Nguyễn Quang Tuyến
15/03/2017

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41662/thang_ba_mua_hoa_polang.html.