Tình Yêu Vô Biên(Mừng Chúa Phục Sinh)

Tác giả: Hoàng Minh Dan

MỪNG CHÚA PHỤC SINH


Chúa đã chết trên Thập -giá
Để xóa đi tội trần
Chúa Yêu -thương Con người
vì con người tội lội ..biết bao....

Chúa đã ..không hèn nhát / lừa dối ...
Người chiến đấu với Nhục trần ...

Chúa muốn đưa con người .
đUoc trở về Bờ bến an vui / lại với Nguồn Yêu-thương ...
.trở về với ...hạnh phúc dài lậu ..


ĐK :
Ngài đã đến thế gian ...
ngài đã chết vì tội lỗi /chúng ta ...
Ngài đã sống lại trrong vinh quang ..
lên trời ...hợp /hòa cùng Chúa Cha .1/2/
Sống mãi trong Cuộc đời Thế nhân 2/..
( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan ..

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41666/tinh_yeu_vo_bienmung_chua_phuc_sinh.html.