Tấm Lòng Của Cha

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Ns Bầu C

.....
....nGÀY con chào đời ...Cha cất tiếng Cười ...
Ngày con trong nôi...Cha rất là vui / Vui tươi ...
Ngày con tập nói ..Cha ...nhìn... cha khóc ....
Ngày con biết / tập đi ...Cha cảm thấy / rất tự -hào ../.trong tâm 2/

Giờ con đã lớn khôn ...rồi .Cha đã già nua ...
giờ con đã thành đạt ..Cha chỉ MUỐN..mỉm cười ..trong tim ...

ĐK : Tình Cha qua bao tháng ngày ..
Tình cha gửi gấm cho con ...
Những điều cha Dạy / mơ ước ...
những điều tốt ,điều hay ...
Mong cho một ngày con khôn lớn,/ lớn khôn
đền đáp công Ơn.../ CÔNG SỨC CỦA CHA..

Ngày con chào đời....Cha TÔI ..cất tiếng Cười ...
Ngày con trong nôi...Cha rất là vui ...

Ns Hoàng Minh Dan
Ns BẦU-C ( 18-03-2017)

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41667/tam_long_cua_cha.html.