Xa Vắng(Xa Vắng)

Tác giả: Chưa Biết

Ngày anh xa vắng
Em không trang điiểm đợi chờ
Những đêm gió lạnh đầu hè
Khuê phòng phủ kín tâm tư

Nhìn từng hạt mưa xa
Thương đời biển sầu bao la
Để cho cành hoa héo khô
Lỡ cung aais ân xuân thì

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41669/xa_vangxa_vang.html.