Ngày Hội Cưới Quê Tôi

Tác giả: Hoàng Minh Dan

....DÂN CA THÁI ..

Hôm nay cô Tấm về làng ..../ Sáng nay , cô Tấm về làng 2/
Cà nhà / Làng lũ lượt áo / quây quần ra xem / coi...
Mừng cô dâu mới tân nương / dzễ -thương 2/
Cùng chú rể quý ...chung đường Trăm năm / rể vui buồn /vuông tròn Trăm Năm 2/

Cà làng mở hội ..ăn mừng / hội ba ngày ...ba đêm ...2/
Chung vui như Tết ...ba ngày ba đêm ...

Đi đầu....có chú Heo quay ..
Theo sau buồng Chuối , buống Cau ....cả quày ...
Tiếp nữa / theo là... những mâm xôi đầy ,,,
Gà thì vài chục ...Lợn đèo.... vài con ...

Trẻ già / già trẻ Lớn bé Om sòm .../
( Trẻ con / Người lớn ( Trai gái ) om sòm...2/)
Ngày vui trọng đại /,,Quan Họ quạy tròn bên nhau ....
........( Ngày vui trọng đại ..Quê tôi an ..bình ...Hôm nay , Ngày hội làng tôi ...
Hơm nay ...Ngày hội ..Làng tôi ....
Niềm Vui nhân rộng ....Quê ...tôi ...an ...bình / Đất Trời với Người ...giao Duyên...( Fine )

Hôm nay , ngày Hội làng tôi ...
Niềm vui cộng hưởng Quê tôi an -lành ....

Ns Hoàng Minh Dan
20/04/2017
.

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41723/ngay_hoi_cuoi_que_toi.html.