Florida Ơi !@ Florida …florida

Tác giả: Hoàng Minh Dan

FLORIDA ƠI !@ Florida …Florida
Ns Hoàng Minh Dan
Cho tôi một Đêm/ được an giấc , yên lành …
Cho tôi một đêm an / yên giấc ngủ bình yên …/ an
Bầu trời hôm nay…đầy ánh sáng / trongxanh gió mát
Bầu Trời hôm nay…muôn ngàn tia/ đầy ánh sáng / quang thoáng đãng.
Bỗng Có một cơn gió bão ập vào …/một cơn gió bão gầm vang …/ lốc vô tình ( Cho tôi..2/)
Hàng ngày gãy đổ …mái nhà tung nóc mái /bốc tung bay…/ tốc bay 2/
( Xe hơi bay xa như món đồ chơi …)
Bao nhiêu con Người như kẻ không nhà …
FLORIDA ƠI !@...... Florida Ơi …Florida
Xin hãy cầu chúc cho nhau …Cầu chúc nhau… yên bình …/ an lành
Xin hãy cầu chúc nhau …Cầu chúc cho nhau yên bình …
Bãi cát Biển bình yên nay giờ ..hết yên bình …

Xin hãy cầu chúc cho nhau …Cầu chúc nhau… yên bình …/ an lành
Xin hãy cầu chúc nhau …Cầu chúc cho nhau yên bình …( Fine )

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/42053/florida_oi__florida_florida.html.