Mưa Saigon

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Mưa SAIGON
Mưa sài –gòn có gì lạ / gì / lạ lắm không em ?..
Phố xá đông chen …Nước chảy / ngập lai láng hai bên đường …
Mưa SAIGON có gì Buồn …/có gì / buồn lắm , không em …?
Café thân quen …Tiếng Nhạc / hát buồn nghe sao/ reo não nề …/ tê tái ..!!..
**Bầu Trời Saigon hôm nay …là lạ xa xa…
Nhìn bóng dáng ai / Người qua …Sao đôi mắt ta / tôi ….Lệ nhòa… 0/nhạt nhòa ..1 / lệ sầu …2/
…../ FINE …
Ns Hoàng Minh Dan
Mùa Mưa Saigon 2017

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/42054/mua_saigon.html.