Xin Em Đừng Nói

Tác giả: Hoàng Minh Dan

XIN EM ĐỪNG NÓI .
Minh Đan
....
Đừng nói nữa em ơi ! …Xin đừng nói ..nửa …em Ơi !
Đừng nói nữa …Vì Tình mình đã hết lâu rồi !...Yêu nhau
Trong cuộc đời chỉ là Thời gian ngắn ngắn thôi ….
Sao em lỡ vô tình để thời gian cuốn trôi …
Để Tình mình tan nát …vỡ đôi …
Để tình ta ngang trái …đau thương …/ chia phôi …
Đừng nói nữa em ơi ! Xin đừng nói nữa …, em ơi !
Đừng nói nữa ..nói nữa , em ơi !Vì/ Tình mình đã hết / lâu rồi !
/Vỡ tan rồi !Khô cạn rồi ....
Yêu nhau trong Cuộc đời chỉ là Thời gian ngủi …
Sao em lỡ vô tình …Để Tình ta cuốn trôi …
Đừng nói nữa , em ơi ! Xin đừng nói nữa …em ơi !
Đừng nói nữa …em ơi Vì Tình ta đã vỡ tan rồi !
Yêu nhau trong cuộc đời chỉ là cơn gió thổi …
Sao em nỡ või- vàng , sao em nỡ vội vàng để Tình mình vỡ đôi…
/ Thời gian cuốn trôi …
Sao em nỡ vô tình ..Để thời gian cuốn trôi ..
Sao em nỡ vội –vàng …Để Tình tan vỡ đôi …( Đừng nói nữa …em Ơi !)
Sao em nỡ vội-vàng để Thời gian …..cuốn ……đi ( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/42055/xin_em_dung_noi.html.