Mừng Sinh Nhật Bạn(( Happy Birthday To You ))

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Minh Đan
MỪNG SINH NHẬT BẠN ( happy birthday to You )
Mừng sinh nhật tới …
Mừng tuổi mới cho bạn tôi …
Mừng sinh nhật hôm nay…
Mừng / Mong Bạn luôn tươi / an vui ..mỗi ngày …
Mừng sinh nhật đến…
Mừng Hạnh phúc cho bạn tôi / yêu
Mừng sinh nhật hôm nay …
Mừng cho bạn luôn tươi vui …mỉn cười …
/ sống an vui …trong Cuộc đời …

ĐK : - Cùng nhau ta nâng Cốc / chén
Mừng Tuổi mới cho Bạn yêu / tôi …
Cùng nhau ta nâng Ly ..
Chúc mừng cho bạn luôn yên vui …mỗi ngày …
…/ Sống an vui …mãi …suốt cuộc đời …( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/42057/mung_sinh_nhat_ban_happy_birthday_to_you.html.