Đêm Xuân. 2018

Tác giả: Hoàng Minh Dan

ĐÊM XUÂN.
2018

ĐÊM XUÂN ..
Đêm xuân con đi lễ Chùa ...
Đêm xuân con đi lễ cùng người thân ../người yêu ...
Đêm xuân con chắp tay nguyện cầu ...
Xin Ngài ban Ơn ,,con chắp tay nguyện cầu Cho gia đình con ấm êm ...
Con chắp tay nguyện cầu ...cho non nước / Đất nước Bình yên ...
Đêm xuân bầu trời Xuân mở rộng ...
Đêm xuân cánh cửa Chùa đón tha nhân...
Đêm xuân cánh cửa Chùa mở rộng ...đón ai về
Về nơi chốn yêu thương ..về nơi bến bờ .yêu thương ...

Đêm xuân bầu trời Xuân mở rộng ...
Đêm xuân cánh cửa Chùa đón tha nhân...
Đêm xuân cánh cửa mở rộng / Chùa mở toang ...
Đón ai về ...
Về bên suối yêu thương ..về bến bờ yêu ...thương ,,,

Con chắp tay nguyện cầu ...cho non nước / Đất nước Bình yên ..
Con chắp tay nguyện cầu ...cho non..... nước / (Đất nước )...Bình....... yên .( Fine )
Ns Hoàng Minh Dan 2018

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/43271/dem_xuan_2018.html.