Nhớ Mùa Xuân Năm Nào

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Hỏi rằng ,Xuân ơi xuân nơi đâu ?...
(Hỏi Nàng Xuân ơi .....em nơi đâu)
Hỏi rằng ,Xuân ơi xuân nơi nào...?
(Hỏi Nàng Xuân ơi ....em nơi nào...?)
Mà sao ,Thiếu vắng xuân / em bên tôi ../ bên đời .
Mà sao ..xuân thiếu vắng / không có bên đời .../lưu luyến Xuân năm nào ..
Làm / rằng tôi thương nhớ xuân khôn nguôi / nhớ xuân vời vợi
Rằng / Làm tôi lưu luyến / nối tiếc mong chờ bấy lâu
**Xuân ơi / Mỗi khi xuân qua là một kỷ niệm...
****Xuân ơi mỗi khi xuân về là một lần chia phôi / chia xa ...
/ Là một lần nhớ thương ...

Không biết xuân nào tạ còn gặp lại xuân .../ xuân sau
Không biết xuân năm sau ta còn gặp lại người thân ...
Không biết xuân sau....Ta có còn gặp lại ...nhau...( Fine )

NHỚ MÙA XUÂN NĂM NÀO
Ns Hoàng Minh Dan 08/01/2018

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/43272/nho_mua_xuan_nam_nao.html.