Bến Xuân Cuộc Đời

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Bến Xuân Cuộc Đời
Minh Đan
Khi nào xuân mới / đến bên tôi ...
Khi nào xuân mới trở lại bên đời / với tôi ...
Mùa xuân hoa lá / bông trái tươi xinh / xinh tươi / tươi vui ...
Mùa xuân mang đến hạnh phúc yên lành / yên bình đó đây...
Xuân ơi ./ Xuân.. mau hãy trở về .../ người ơi
Để tôi bớt / hết nhớ... hết buồn .. bao năm
Xuân đi ngày tháng chờ mong ...
Xuân về , khúc hát ...Tiếng cười ...bao quanh...
Xuân đi năm tháng đợi chờ...
Khi nào xuân mới trở ở về với tôi / ở
Xuân đi / Xuân ơi ngày tháng cuốn trôi .....
Xuân đi / ...xuân ở ...xuân về với ai / xuân tới
Xuân ơi ngày tháng cuốn trôi .....
Xuân đi xuân Ở xuân về ...Xuân thì / xuân thời đã qua ...
Xuân ơi ngày tháng cuốn trôi .....
Xuân đi xuân Ở xuân về ...Xuân thì /một thời ...đã qua ...( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 2018
Bến Xuân Cuộc Đời

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/43275/ben_xuan_cuoc_doi.html.