Bến Sông Xưa ...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Em đi về nơi bến lạ...
Để lại tôi một nỗi nhớ / tôi cô đơn /bơ vơ...
Em về nơi phương trời xa cách / xa vắng
Để mặc cơn gió thổi ...tan nát cõi lòng tôi
/ tan vỡ trái tim tôi ..

Dù Ngày tháng có trôi đi / phôi phai
Dù thời gian có dừng lại / nguội ngoài / trở lại
Thì kỷ niệm chỉ còn / là dĩ vãng ..cuốn trôi đi ...cuốn trôi đi .
đời tôi .../ mất đời tôi ...

Ns Hoàng Minh Dan
BẾN SÔNG XƯA ...

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/43280/ben_song_xua.html.